saitticover_1_1.jpg
vaalinumero.png

OLLI ARO

Vastuun kantaminen

on rakkautta.

Kuka olen?

Olen Olli Aro, 41-vuotias espoolainen kolmen lapsen isä, joka uskoo tasavertaisuuteen, kovaan työntekoon, inhimillisyyteen, kiertotalouteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Teemat

Liikunta

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus harrastaa perheen varallisuudesta riippumatta. Kaupungilla tulee olla keskeinen rooli riittävien olosuhteiden turvaamiseksi harrastamiselle ja matalan kynnyksen toiminnan järjestämiselle.

Liikenne

On tärkeää, että Espoo kehittää julkista liikennettä entisestään, mutta vastuullista yksityisautoilua ei tule syyllistää. Näitä molempia voidaan kehittää rinnakkain. Espoo on laaja alue ja välimatkat esimerkiksi harrastuksiin voivat olla pitkiä. Voimme olla ylpeitä metrosta, mutta se ei kuitenkaan palvele kaikkia meitä espoolaisia.

Talous

En usko yksittäisiin lupauksiin, enkä musta- valkoisiin ratkaisuihin. Olen kuitenkin aina halunnut vaikuttaa ja kantaa huolta paremmasta tulevaisuudesta. Uskon vastuulliseen päätöksen- tekoon, joka huomioi ympäristön sekä talouden realiteetit.

 

"Jokaisella lapsella ja nuorella tulee

olla oikeus harrastaa perheen

varallisuudesta riippumatta."

Olli Aro

nRHbB1Mg_edited.jpg

On helppo yksinkertaistaa asioita ja käsitellä niitä mustavalkoisesti. On helppo olla aina oikeassa ja uskoa muiden olevan väärässä. On helppo arvostella toisten tekemisiä tai päätöksiä. On helppo kiusata sosiaalisessa mediassa muita oman uskomuksensa kautta. On helppo luvata kaikille kaikkea ilman vastuuta ja ymmärrystä lupauksen rahoittamisesta tai sen muista vaikutuksista. On helppo ymmärtää toisia tahallisesti väärin.

Olen elämäni aikana työskennellyt muun muassa pörssiyhtiön johtotehtävissä, urheilumaailman johtotehtävissä, pienyrittäjänä ja matalapalkkaisilla aloilla. Nuorempana työn tekemistä ja rahan arvoa opettelin muun muassa työskentelemällä McDonald'sissa, Alkon kassalla, Jätskiautoa ajelemalla, ruohoa leikkaamalla, levyjä soittamalla jne. Urheilu ja harrastukset puolestaan ovat opettaneet minulle tärkeitä elämäntaitoja ja kasvattaneet minusta yhteiskuntakelpoisen ihmisen.

 

Olen oppinut, että ensin tulee ymmärtää toisia, jotta voi itse tulla ymmärretyksi. Olen oppinut, että liika itsekkyys monessakin mielessä vahingoittaa meitä. Olen oppinut, että jokaista tulee kohdella tasavertaisesti ja jokaiselle tulee tarjota mahdollisuus yrittää. Olen oppinut, että tasapäistäminen ei johda hyviin lopputuloksiin. Olen oppinut, että haluamansa tulee ansaita. Olen oppinut, että kaikkien tulee olla yhdenvertaisia lain edessä riippumatta taustoista tai pyrkimyksistä. Koulutuksesta olen saanut pohjan näille kaikille edellä mainituille opeilleni. Veroilleni olen siis saanut paljon vastinetta, mutta ei niitäkään voi loputtomasti kiristää, jottei ilo ahkeraan tekemiseen lannistu.

Kannan suurta huolta erityisesti lasten sekä nuorten liikunnasta ja harrastamisesta. Lasten ja nuorten liikunta on vähentynyt merkittävästi. Siihen on monia syitä, kuten yleinen muutos sekä kehitys lasten ja nuorten vapaa-ajan käyttäytymisessä ja perheiden yhteisten harrastusten vähenemisessä. Moni harrastus on muuttunut entistä ammattimaisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi, joka puolestaan nostaa harrastamisen hintoja.

 

Liikunnalla on todistetusti merkittävä vaikutus esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Nuorten syrjäytymistä ja siitä johtuvia lieveilmiöitä on pystyttävä torjumaan ja varmistamaan sitä kautta yhteisölle sekä jokaiselle yksilölle mahdollisimman hyvä elämä ja tulevaisuus. Meidän tulee pitää urheilu ja kulttuuri elinvoimaisena ja kehittää entistä parempi Espoo.

 
 

Tukijat

Tukijat

Facebook

 

Ota yhteyttä

Laita rohkeasti viestiä ja vaihdetaan ajatuksia!

Kiitos viestistäsi!